Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. UWV biedt op grote schaal subsidie in de vorm van scholingsvouchers. Met een scholingsvoucher kunt u zich laten bijscholen in de richting van kansberoepen. Kansberoepen zijn beroepen waar veel werk in is te vinden. Met een passende opleiding bent u beter in staat om een nieuwe baan te vinden.

Voor wie?
U kunt alleen nog gebruikmaken van de scholingsvoucher als de volgende situaties voor u gelden:

  • Als u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft.
  • Als u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt.
  • U gaat een opleiding volgen in de richting van een kansberoep of u wilt met een ervaringscertificaat (EVC) bewijzen dat u geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever. 
  • U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg als u zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn, maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Waar vraag ik aan?
U vraagt de subsidie aan bij UWV. UWV bepaalt ook of u in aanmerking komt voor de subsidie.

Hoogte van het bedrag
Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is €2500,- . Onder strikte aanvullende voorwaarden is het mogelijk een hoger bedrag aan te vragen. Daarvoor geldt dat een baangarantie moet zijn afgegeven volgens omschrijving van de regeling.

Waarvoor geldt de subsidie?
De subsidie geldt voor scholing die moet leiden naar een door het ministerie van OCW erkend of branche-erkend diploma of certificaat. 

Indienen subsidieaanvraag
De subsidie kan eenmaal worden aangevraagd gedurende de loop van de regeling tussen 15 mei 2016 en 31 december 2017. De aanvraag moet uiterlijk binnen 14 dagen na de eerste opleidingsdag bij UWV binnengekomen zijn. Alleen kosten die bij de eerste aanvraag worden gedeclareerd, worden (na toekenning) vergoed. Aanvragen voor een opleiding die al (deels) door andere subsidie is vergoed, worden afgewezen.

Hoe werkt het?
Op kansberoepen.nl vindt u een groot aanbod van opleidingen die u kunt inbrengen voor subsidie. Het werkt dan als volgt:

  1. U zoekt een kansberoep dat u interessant vindt.
  2. U zoekt een opleiding die u aanspreekt.
  3. U vult het aanvraagformulier in met opgave van de kosten en vraagt uw subsidie aan bij UWV.
  4. U gaat van start met uw opleiding.

U kunt terecht bij Leerwerkloketten en bij de Werkpleinen meer voor informatie en advies over de kansberoepen bij u in de regio. U kunt uw aanvraag voor subsidie direct invullen en inbrengen bij UWV ter beoordeling. Pas na de goedkeuring van UWV heeft u de mogelijkheid om de subsidie te gebruiken.

 

Leg uw ervaring vast met een EVC-procedure

Is een EVC-procedure ook geschikt voor u? Doorloop vrijblijvend en kosteloos de Quickscan. In slechts zeven minuten weet u of het starten van een EVC-procedure zinvol voor u is.

Kansberoepen

Ontvang € 2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. UWV biedt op grote schaal subsidie aan in de vorm van scholingsvouchers.